Privacyverklaring Studio 94.81

Versie 1.1: augustus 2018

Ik wil graag zo goed mogelijk omgaan met uw privacy en (persoonlijke) gegevens. Op deze pagina leg ik uit welke gegevens ik verwerk en waarom. Als u hierover vragen heeft, kunt u contact opnemen met Marije de Koning. In de toekomst kan het zijn dat deze verklaring wordt aangepast, de meest recente versie wordt altijd gepubliceerd op deze website.

 

Artikel 1. Over ons

Studio 94.81 – KvK: 56830726

 

Postadres:

Mien Ruysstraat 1

2742 MT Waddinxveen

 

E-mailadres: info@studio9481.nl

Telefoonnummer: 06-53811923

 

Artikel 2. Uw persoonsgegevens

Ik verwerk de onderstaande (persoons)gegevens:

 1. Bedrijfsnaam
 2. Voor- en achternaam
 3. Geslacht
 4. Postadres
 5. Bezoekadres
 6. E-mailadres
 7. Factuur e-mailadres
 8. Website
 9. Telefoonnummer
 10. Mobiel telefoonnummer
 11. KvK-nummer
 12. Interne projectnummers

Ik heb bovenstaande gegevens door u verkregen of via openbare registers, zoals het handelsregister van het KvK.

 

Artikel 3. Doeleinden

Ik verwerk deze persoonsgegevens alleen voor onderstaande doeleinden. In alle gevallen zijn deze gegevens nodig voor de uitvoering van de overeenkomst en deels voor wettelijke administratieplicht.

 • Uitvoering van de overeenkomst. Ik wil je graag bellen, e-mailen of whats’appen over de opdracht mocht dit noodzakelijk zijn. Zodra er een werknemer niet meer werkzaam is bij uw bedrijf zal ik deze contactgegevens verwijderen.
 • Facturatie. Bij het afronden van een opdracht verwerk ik uw financiële gegevens voor de facturatie. Dit bevat een e-mailadres, adresgegevens en indien van toepassing een intern projectnummer.
 • Verzenden van een reclamefolder/relatiegeschenk. In sommige gevallen gebruik ik uw gegevens om u te attenderen op een actie of voor het sturen van een relatiegeschenk.

Ik bewaar uw persoonsgegevens minimaal de wettelijke bewaartermijn van 7 (zeven) jaar. Werkbestanden bewaar ik ook voor 7 jaar.

 

Artikel 4. Doorgifte persoonsgegevens

Wij delen uw gegevens met de volgende partijen (uiteraard alleen indien nodig).

 • Administratiepakket
 • Drukkerijen

Artikel 5: Persoonsgegevens inzien

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Mocht u hiervoor een verzoek hebben, richt dan een mail aan: info@studio9481.nl. Vermeld hierbij ook de reden van uw verzoek.